Showband Taxandria stopt met de organisatie van Jaarmarkt Oisterwijk

De jaarmarkt werd altijd georganiseerd door Showband Taxandria op de laatste zondag van juli. Ideaal voor de vele toeristen die ons mooie Oisterwijk dan bezoeken. Maar ook lastig want een behoorlijk aantal leden van onze club zijn dan ook op vakantie. Je hebt toch veel vrijwilligers nodig voor zo'n jaarmarkt. Wij konden deze als vereniging niet meer bij elkaar brengen. Ook door het teruglopende ledenaantal van onze vereniging. Dan komt de kwaliteit van de markt in gevaar. Maar ook is de bestuurlijke verantwoordelijkheid te groot geworden. Dus is met pijn in het hart besloten om als Showband Taxandria zijnde, te stoppen met de organisatie van Jaarmarkt Oisterwijk.

In de beginjaren '70 werd Jachthoorn- en Trompetterkorps Taxandria steeds groter. De onkostenpost voor het instrumentarium en de uniformen werd daardoor ook steeds een groter probleem. De gemeente verstrekte hiervoor wel een lening die weer moest worden afgelost. De subsidie die hiervoor was bedoeld, was bij lange na niet toereikend. Daarom is het idee geboren een jaarlijks terugkerend evenement te starten om deze financiële problemen op te lossen. Dit werd de jaarmarkt. Grote animator en initiatiefnemer van de jaarmarkt was de heer Henk Rozen, destijds voorzitter van het toenmalige Jachthoorn- en Trompetterkorps. Al vele jaren was Peter Rozen, zoon van Henk Rozen, de marktmeester van de jaarmarkt in Oisterwijk. Wij danken Peter en alle andere vrijwilligers die hun steentje hebben bij gedragen aan al de 51 edities van Jaarmarkt Oisterwijk.

LID WORDEN?

Muziekvereniging Taxandria altijd op zoek naar nieuwe leden.

Wil je graag muziek maken bij een gezellige muziekvereniging?  Bij ons ben je van harte welkom. Kom een kijken tijdens één van onze repetities Tiliander. Je kunt op woensdagavond (blazersgroep) komen kijken zonder enige verplichting. Je kunt bij ons zelfs een aantal weken mee repeteren, voordat er een definitieve inschrijving plaatsvindt. Zo kun je goed “proeven” of je het leuk vindt.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@showbandtaxandria.nl.

 

Terras Concerten Showband Taxandria

Zondag 26 juni 2022 gaf Showband Taxandria twee terras concerten van ongeveer een half uur, waarbij een mix van populaire muziek de revue passeerde, zowel instrumentaal als gecombineerd met zang van onze eigen zanggroep.

De concerten waren bij Boscafe de Rode Lelie en bij Streekpark Klein Oisterwijk.

OORKONDE VOOR HENK ROZEN

Tijdens het traditionele Koningsdag-optreden in de Vloet heeft Showband Taxandria mede-oprichter Henk Rozen bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Na een kort woordje van de voorzitter kreeg Henk Rozen een speciaal voor hem ontworpen oorkonde en een bos bloemen uitgereikt.

Vorig jaar heeft Henk met twee bestuursleden zijn herinneringen opgehaald aan de goede oude tijd bij Taxandria. Vol trots vertelde hij dat tijdens de 2de wereldoorlog de kopgroep voor Atletiek Taxandria ontstaan is. Eerst alleen tamboers voor wedstrijden, processies en de Meiwandeling. Op het idee gebracht door de Amerikaanse showbands zijn de tamboers later uitgebreid met blazers en zo ontstond Showband Taxandria als onderdeel van de roemruchte omnivereniging Taxandria. Na de belofte dat de vereniging processies en de Meiwandeling bleef begeleiden, ging Showband Taxandria in september 1950 als zelfstandige vereniging verder. Naast de showband heeft Taxandria steeds een actieve slagwerkgroep gehouden. Nu een groep van 12 leden tussen van 6 tot 18 jaar.

Een bijzonder verhaal van Henk ging over de periode net na de tweede wereldoorlog. Hij haalde toen de voor de Duitsers verstopte koperen trommen her en der in Oisterwijk op. Samen met anderen herstelde hij ze en de tamboers konden weer aan de slag. Als tamboer-maitre was Rozen ook zeer verdienstelijk. Hij is drie maal Nederlands kampioen geweest!

Ook de Jaarmarkt komt uit de koker van Henk Rozen. In een tijd waarin jaarmarkten nog redelijk zeldzaam waren, zag hij de kans voor extra inkomsten voor de vereniging. Nog steeds organiseert Showband Taxandria de jaarmarkt op de laatste zondag van juli. Dank aan deze betrokken vrijwilliger van het eerste uur!