In Memoriam

Showband Taxandria verliest weer een belangrijk lid.

Heden morgen ontving het bestuur van Muziekvereniging Showband Taxandria het droevige bericht dat er weer een bijzonder lid van onze vereniging is overleden.

Op 16 augustus 2022 is ons erelid Rien Hamers overleden. Rien is 85 jaar geworden. Rien had een lange staat van dienst binnen onze vereniging. Hij is in 1950 op 14 jarige leeftijd lid geworden van onze toenmalige showfanfare. Rien is begonnen op de trom. Maar daar bleef het niet bij. Hij is vervolgens sousafoon gaan spelen. Een echte muzikant dus.

Naar het bleek niet alleen een muzikant maar ook een bestuurder in hart en nieren. Rien ontpopte zich ook als bestuurslid. Als eerste functie binnen het bestuur was hij penningmeester. Daarna is hij secretaris geworden. De leden kwamen er achter dat Rien toch wel heel kundig was in besturen. Later is hij gekozen tot voorzitter van onze vereniging.

Onder zijn voorzitterschap vierde de vereniging het 40 en 50 jarig bestaan. Dit feest kon natuurlijk niet zomaar gehouden worden. Er moest iets bedacht worden om financiën binnen te halen. Onder de leiding van onze voorzitter Rien, werd bedacht het succes volle kaartspel en de bingo actie. Deze actie was een doorslaand succes. Het feest kon doorgaan en als hoogtepunt een volledig nieuw uniform voor de volledige showfanfare.

Wat jaren later was het nodig om de showfanfare om te bouwen naar een Showband. Ook hier was Rien volop bij betrokken. Het was niet altijd makkelijk maar hij klaarde het wel. Ook kreeg Oisterwijk zijn eigen taptoe. Georganiseerd door Showband Taxandria nadat het regelwerk gedaan was door……natuurlijk Rien. Als voorzitter had hij ook te maken met moeilijke zaken. Zaken die nu soms zelfs nog spelen. Hete hangijzers waren huisvesting en geluidsoverlast. Hij heeft zelfs onze vereniging ondersteund tot aan de Raad van State. Natuurlijk waren er ook ander feiten te vieren en te regelen.

Op 23 september 1984 was het de laatste keer dat hij als muzikant bij Showband Taxandria mee speelde. Dit werd gevierde met een heuse serenade voor hem. Na de vele bedankingen en feestvieren dacht u toch niet dat Rien ging stoppen. Nee hoor…..dat paste hem niet. In 1990 werd hij bij koninklijk besluit geridderd in de orde van Oranje Nassau. Tevens was hij toen 40 jaar lid. Ook werd Rien toen benoemd tot erelid van de omnivereniging Taxandria. In 1999 gaf hij aan de voorzittershamer te willen overdragen per verenigingsjaar 2001.

U begrijpt een echte verenigingsman. Tot recentelijk is hij nog betrokken geweest bij onze vereniging. Bij het afscheid van Henk Meeuwis. Rien bedankt voor alles. Je mag nu uitrusten van gedane zaken. Wij als Muziekvereniging Showband Taxandria zullen je nooit meer vergeten.

Zijn familie wensen wij veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Oisterwijk, 17 augustus 2022.

Muziekvereniging Showband Taxandria.

Het bestuur en leden.


 

Showband Taxandria neemt afscheid van Henk Meeuwis.

Afgelopen woensdagochtend ontvingen wij het droeve bericht, dat Henk Meeuwis die nacht is overleden.

Henk Meeuwis is de man die bijna heel Oisterwijk wel kent van aanzien, want ruim 50 jaar lang liep Henk voorop als  tambour-maître van Showband Taxandria. Het jongleren met zijn maître-stok was een van zijn handelsmerken.

Na zijn tamboer- en tambour-maître opleiding bij de toenmalige Patriotjes werd Henk begin jaren 60 van de twintigste eeuw  hèt gezicht van het Trompetter- en Jachthoornkorps, de latere Showband Taxandria. Tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft hij deze rol met verve vervuld.

Maar Henk was veel meer dan alleen een tambour-maître. Medio jaren 60 ontpopte Henk zich tot een opleider voor de majorettes en later als instructeur voor de color guard. De jaren 80 stonden in het teken van het showgebeuren en onze vereniging kon niet achter blijven. De supervisie kwam in handen van Henk, die zich tevens belastte met de choreografie (het schrijven) en het instuderen van onze shows. Dat dit hem goed afging blijkt wel uit het feit dat de choreografie en showuitvoeringen tijdens concoursen goed werden gewaardeerd. Zo werd er in 1992 te Rhenen tijdens showwedstrijden een  1ste prijs gehaald met promotie naar de kampioensklasse en tijdens deelname aan het Wereld Muziek Concours 1997 kreeg hij met zijn Showband Taxandria een staande ovatie van de ruim 20.000 aanwezige toeschouwers.

Henk was een gedreven man en zijn talenten bleven niet onopgemerkt. Hij werd een veelgevraagd instructeur voor majorettes en showinstructie bij talloze Midden-Brabantse muziekkorpsen, zoals de Brabantband uit Sint- Oedenrode  en St. Joris uit Hoogeloon. Hij schreef talloze choreografieën die hij vervolgens zelf als showinstructeur overbracht op de leden. Hiermee genoot hij een aanzien van nationaal belang.

Daarnaast was Henk jarenlang naast bestuurslid ook mede oprichter van de Stichting “Vrienden van Showband Taxandria”. Deze vriendenclub heeft al diverse malen een financieel steuntje in de rug verstrekt aan de Showband.

De persoonlijke waardering voor Henk Meeuwis blijkt ook uit de diverse onderscheidingen die hij mocht ontvangen, waaronder een K.N.F.-speld voor zijn 25-jarig jubileum als instructeur in 1991; de zilveren legpenning met draagspeld van de Gemeente Oisterwijk in 2000; een onderscheiding als vriend van Sint Nicolaas en een zilveren K.N.F.M.-insigne. In 2010 werd Henk zeer terecht benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau” en uiteraard tot   “Lid van verdiensten” van Showband Taxandria.

Laten we afsluiten zoals Henk als tambour-maître elk optreden afsloot, met een: “Op de plaats…rust. Rust.”  Rust zacht Henk. Je bent een van de iconen van onze mooie club.

Krystyna, familie, vrienden en bekenden van Henk, heel veel sterkte gewenst met dit grote verlies.

 

Showband Taxandria

Terras Concerten Showband Taxandria op 26 Juni

Na een lange periode van stilte laat showband Taxandria eindelijk weer iets van zich horen.

Op Zondag 26 juni 2022 geven we twee terras concerten op van ongeveer een half uur, waarbij een mix van populaire muziek de revue passeert, zowel instrumentaal als gecombineerd met zang van onze eigen zanggroep.

Om 12:00 uur kunt u ons beluisteren bij Boscafe de Rode Lelie en vervolgens om 14:00 uur bij Streekpark Klein Oisterwijk

Wij verwelkomen u graag op een van de terrassen.

 

LID WORDEN?

Showband Taxandria en Slagwerkgroep Taxandria zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

Wil je graag muziek maken bij een gezellige muziekvereniging?  Bij ons ben je van harte welkom. Kom een kijken tijdens één van onze repetities Tiliander. Op woensdagavond (concertgroep) en op donderdagavond (slagwerkgroep ). Je kunt komen kijken zonder enige verplichting. Je kunt bij ons zelfs een aantal weken mee repeteren, voordat er een definitieve inschrijving plaatsvindt. Zo kun je goed “proeven” of je het leuk vindt.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@showbandtaxandria.nl.

 

Delta Glasvezel Internet Oisterwijk

Steun Showband Taxandria door je nieuwe glasvezelverbinding via onze website aan te vragen. Klik hier

(advertentie)

OORKONDE VOOR HENK ROZEN

Tijdens het traditionele Koningsdag-optreden in de Vloet heeft Showband Taxandria mede-oprichter Henk Rozen bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Na een kort woordje van de voorzitter kreeg Henk Rozen een speciaal voor hem ontworpen oorkonde en een bos bloemen uitgereikt.

Vorig jaar heeft Henk met twee bestuursleden zijn herinneringen opgehaald aan de goede oude tijd bij Taxandria. Vol trots vertelde hij dat tijdens de 2de wereldoorlog de kopgroep voor Atletiek Taxandria ontstaan is. Eerst alleen tamboers voor wedstrijden, processies en de Meiwandeling. Op het idee gebracht door de Amerikaanse showbands zijn de tamboers later uitgebreid met blazers en zo ontstond Showband Taxandria als onderdeel van de roemruchte omnivereniging Taxandria. Na de belofte dat de vereniging processies en de Meiwandeling bleef begeleiden, ging Showband Taxandria in september 1950 als zelfstandige vereniging verder. Naast de showband heeft Taxandria steeds een actieve slagwerkgroep gehouden. Nu een groep van 12 leden tussen van 6 tot 18 jaar.

Een bijzonder verhaal van Henk ging over de periode net na de tweede wereldoorlog. Hij haalde toen de voor de Duitsers verstopte koperen trommen her en der in Oisterwijk op. Samen met anderen herstelde hij ze en de tamboers konden weer aan de slag. Als tamboer-maitre was Rozen ook zeer verdienstelijk. Hij is drie maal Nederlands kampioen geweest!

Ook de Jaarmarkt komt uit de koker van Henk Rozen. In een tijd waarin jaarmarkten nog redelijk zeldzaam waren, zag hij de kans voor extra inkomsten voor de vereniging. Nog steeds organiseert Showband Taxandria de jaarmarkt op de laatste zondag van juli. Dank aan deze betrokken vrijwilliger van het eerste uur!