Showband Taxandria stopt met de organisatie van Jaarmarkt Oisterwijk

De jaarmarkt werd altijd georganiseerd door Showband Taxandria op de laatste zondag van juli. Ideaal voor de vele toeristen die ons mooie Oisterwijk dan bezoeken. Maar ook lastig want een behoorlijk aantal leden van onze club zijn dan ook op vakantie. Je hebt toch veel vrijwilligers nodig voor zo’n jaarmarkt. Wij konden deze als vereniging niet meer bij elkaar brengen. Ook door het teruglopende ledenaantal van onze vereniging. Dan komt de kwaliteit van de markt in gevaar. Maar ook is de bestuurlijke verantwoordelijkheid te groot geworden. Dus is met pijn in het hart besloten om als Showband Taxandria zijnde, te stoppen met de organisatie van Jaarmarkt Oisterwijk.

In de beginjaren ’70 werd Jachthoorn- en Trompetterkorps Taxandria steeds groter. De onkostenpost voor het instrumentarium en de uniformen werd daardoor ook steeds een groter probleem. De gemeente verstrekte hiervoor wel een lening die weer moest worden afgelost. De subsidie die hiervoor was bedoeld, was bij lange na niet toereikend. Daarom is het idee geboren een jaarlijks terugkerend evenement te starten om deze financiële problemen op te lossen. Dit werd de jaarmarkt. Grote animator en initiatiefnemer van de jaarmarkt was de heer Henk Rozen, destijds voorzitter van het toenmalige Jachthoorn- en Trompetterkorps. Al vele jaren was Peter Rozen, zoon van Henk Rozen, de marktmeester van de jaarmarkt in Oisterwijk. Wij danken Peter en alle andere vrijwilligers die hun steentje hebben bij gedragen aan al de 51 edities van Jaarmarkt Oisterwijk.