Geschiedenis van Showband Taxandria

Drumband Taxandria

Op 11 september 1950 werd Drumband Taxandria opgericht, onderdeel uitmakende van de afdeling Gymnastiek van R.K.S.V. Taxandria. De stuwende krachten in die beginfase waren de heren Antoon Bekkers, Henk Rozen en Harrie Vugs. Binnen één jaar begon het korps aan een lange reeks van successen! In de jaren ‘50 werden zo’n 12 concoursen afgewerkt met als resultaat: 1 maal een derde prijs; 2 maal een tweede prijs; 9 maal maar liefst een eerste prijs.

Via Trompetter- en Jachthoornkorps Taxandria
naar Showfanfare Taxandria

Van tamboerkorps werd daarom overgeschakeld naar Trompetter- en Jachthoornkorps. Vervolgens werd de bezetting aangepast voor Showfanfare en uiteindelijk is het geheel uitgegroeid tot een Showband van formaat. Ook het uniform is herhaalde malen verwisseld. Van wit overhemd en beige broek, via witte broek met kozakkenblouse enz.. enz.. is het geheel medio 2000 vervangen door alweer het zesde uniform van de band, een tenue dat volledig aan de eisen van de tijd voldoet.

Showband Taxandria

De band heeft zich vanaf de tachtiger jaren met name gericht op het showelement, resulterend in een jaarlijks terugkerende eigen Taptoe. In 1986 werd voor het eerst na lange tijd weer deelgenomen aan een K.N.F.M. concours in Helmond. Daarna volgden meerdere concoursen tot zelfs tweemaal deelname aan het Nederlands kampioenschap te Barneveld. Hoogtepunt in het bestaan van Showband Taxandria tot nu toe was zeker de deelname aan het Wereld Muziek Concours in 1997 te Kerkrade. Daar werd een mooie tweede prijs behaald. Op het meest recente concours in 2002 te Schiedam, werd tijdens de showwedstrijden een eerste prijs afgedwongen in de middenklasse show. In 2005 werd nogmaals deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade met wederom een mooie tweede prijs als resultaat.

Van een show op een veld naar een concertshow

De laatste jaren heeft Showband Taxandria zich meer toegelegd op een concertshow. In 2015 werd met Op en Toppers Taxandria voor het eerst in de historie een avondvullend concertprogramma georganiseerd met zang, dans en entertainment. Voor de toekomst zal dit concept steeds meer worden uitgewerkt en verbeterd.

Hoogtepunten op een rijtje:

2015 Op en Toppers Taxandria, avondvullend entertainment programma
2010 Marsconcours Dommelen, 1e prijs met hoogste aantal punten in de 2e divisie

2005 Deelname WMC Kerkrade, tweede prijs show.
2003 NK Show in Helmond, 1e prijs in de middenklasse show.
2002 Showconcours in Schiedam, 1e prijs in de middenklasse show.
1999 Marsconcours in Maarsenbroek, 1e prijs met promotie naar de eredivisie mars.
1997 Topconcours in Barneveld, 1e prijs in de kampioensklasse show.
1997 Deelname WMC Kerkrade, tweede prijs show.
1993 Topconcours in Barneveld, 1e prijs in de promotieklasse show.
1992 Concours Rhenen, 1e prijs met promotie naar de kampioensklasse show.
1992 Musikfest Dornbirn in Oostenrijk, vierdaagse trip.
1975 Sprendlingen, driedaagse trip.
1966 Bésancon. Cavalcade, presentatie voor film en TV.
1954 Drumbandconcours Utrecht, eerste prijs en landskampioen.
1953 Drumbandconcours Utrecht, eerste prijs en landskampioen.

De geschiedenis van Slagwerkgroep Taxandria

Kinderdrumband De Patriotjes

Hoe duister kan het zijn! Archieven uit het verleden zijn mettertijd verloren gegaan, zodat niet eens met zekerheid kan worden vastgesteld in welk jaar de Patriotjes zijn opgericht. Kinderdrumband De Patriotjes zag wellicht al begin jaren vijftig van de vorige eeuw het levenslicht. Ze trokken door onze gemeente in hun opvallende zwarte cape met oranje binnenvoering en dito baret, witte blouse en blauwe broek. In Oisterwijk kende met toen maar liefst twee kinderdrumbands. Naast de R.K. Kinderdrumband de Patriotjes, marcheerden ook de Pareltjes van Brabant door onze Middenbrabantse gemeente. De Patriotjes stonden indertijd onder leiding van Henk Rozen, die toen ook al instructeur was van drumband Taxandria, de voorloper van Showband Taxandria. En de kinderdrumband deed het niet onverdienstelijk. Op 29 mei 1960 behaalde deze jongelingen de eerste prijs op het internationale muziekconcours in Riemst, België. Zij werden dan ook na afloop triomfantelijk ingehaald binnen onze gemeentegrenzen door de Pareltjes van Brabant en de Drumband van Taxandria. Het Concours te Riemst bestaat overigens nog steeds!

Jeugddrumband De Taxandria Patriotjes

In de jaren zestig werd het steeds moeilijker om de zelfstandigheid te bewaren. De Pareltjes van Brabant gingen op in de Harmonie De Kunstkring, terwijl op 3 augustus 1969 de Patriotjes onder de vleugels kwamen van het toenmalige Trompetter- en Jachthoornkorps “Taxandria”. De kinderdrumband werd omgedoopt in Jeugddrumband De Taxandria Patriotjes en er kwamen in 1970 nieuwe uniformen. De instructie werd geleidelijk aan overgenomen door Mart Schapendonk, die heel wat jaartjes heeft meegedragen aan het succes van de jeugdvereniging. Het aantal leden groeide gestaag en telde op een gegeven moment zo’n 60 kinderen. Meer dan de grote broer, de Showfanfare Taxandria met toen ook ruim 50 leden. Hoogtepunten uit die tijd waren wel het optreden in het Franse Arras, een twaalftal deelnames aan het Beatrixfestival in de Efteling en de vele meiwandelingen naar Moergestel. In 1986 werd gestart met de opleiding van een blazersgroep, onder de bezielende leiding van Nico Haneveld. Ook deden majorettes en mini-colorguards hun intrede bij het korps. Tussen 1970 en 2000 verzorgde de jeugdband maar liefst 237 optredens. Door het slinkende ledenaantal verdwenen ook de blazers en de jongedames op de koppositie van de band, waarna weer een drumband resteerde.

Percussiegroep Jong Taxandria

Een aantal jaren geleden is de naam wederom aangepast in Show- en Percussiegroep Jong Taxandria. Een heus showkorps voor kinderen, zo werd gepromoot. En niet ten onrechte, want Jong Taxandria kon van zich laten spreken tijdens Taptoe Oisterwijk. Het slagwerk beperkt zich niet langer tot trommels, maar ook bongo’s en andere effectinstrumenten zijn toegevoegd aan het geheel. Ja zelfs met bezems kunnen onze jeugdleden de vloer mee aanvegen, maar dan in muzikale zin. Anno 2013 staat Jong Taxandria aan de wieg van de uitdaging om weer verder uit te breiden met een blazersgroep. De toekomst zal leren hoe dit zich gaat ontwikkelen. Voor de jeugdleden is het in ieder geval fijn om te weten dat zij zich gesteund weten door Showband Taxandria, waardoor de doorstroming naar de grotere broer een natuurlijke zaak is.

Slagwerkgroep Taxandria

In 2017 is de naam gewijzigd naar Slagwerkgroep Taxandria. De slagwerkgroep heeft een groot en uitgebreid instrumentarium met ook  melodisch slagwerk. Hiermee is het mogelijk om herkenbare muziek te maken.

Einde van Slagwerkgroep Taxandria

Helaas is het ledenaantal van Slagwerkgroep Taxandria de laatste jaren drastisch gedaald. Dit was helaas de oorzaak dat in 2022 Slagwerkgroep Taxandria er na ruim 50 jaar mee is gestopt. Daarmee kwam er een einde aan een mooi tijdperk jeugddrumband in Oisterwijk. Een tijd waarin honderden Oisterwijkse kinderen kennis maakten met het samen maken van muziek en plezier. De fantastische herinneringen blijven bestaan!