De stichting Vrienden van Showband Taxandria is begin 2006 opgericht. De stichting heeft als doel het inzamelen van gelden ten behoeve van Showband Taxandria en Jong Taxandria. Zij doet dit door middel van het werven van donaties bij bedrijven en particulieren. Hiermee biedt zij Showband Taxandria en Jong Taxandria een welkome ondersteuning bij de aanschaf van het benodigde instrumentarium, uniformen en dergelijke.

De tot nu toe gerealiseerde projecten (vanaf 2006)

Oktober 2007 – Nieuwe uniformen voor Jong Taxandria
Juni 2010 – Twee nieuwe schuiftrombones voor Showband Taxandria
December 2012 – Nieuwe Percussie-instrumenten voor Jong Taxandria
December 2012 – Nieuw drumstel voor Showband Taxandria

De “vrienden”

Donateurs bedrijven
Donateurs particulieren

Voordelen als “vriend”

  • U ontvangt een oorkonde als bewijs van deelname aan de stichting.
  • U ontvangt het clubblad de “Bandbabbel” met o.a. informatie over Showband Taxandria maar ook de stichting Vrienden van Showband Taxandria.
  • Tijdens Taptoe Oisterwijk, overige muzikale uitvoering in Oisterwijk en concoursdeelnamen wordt u persoonlijk uitgenodigd voor een speciale plaats.
  • U ontvangt een uitnodiging voor een zomeractiviteit van Showband Taxandria.
  • U krijgt een naamsvermelding op ons publicatiebord.
  • Naamsvermeling op de website van Showband Taxandria.