Als je lid wilt worden van Showband Taxandria, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@showbandtaxandria.nl. Onze repetities worden gehouden in Cultuurcentrum Tiliander elke woensdagavond voor de blazers en elke donderdagavond voor het slagwerk. Deze repetities duren van 20.00 uur tot 22.00 uur. Je bent altijd welkom om eens een keer te komen kijken zonder enige verplichting. Bij ons kun je al een aantal weken mee repeteren, voordat er een definitieve inschrijving plaatsvindt. Zo kun je goed “proeven” of je het leuk vindt.

De contributie is uitzonderlijk laag. De maandelijkse contributie voor een lid bedraagt slechts € 8,00 en dit wordt bij voorkeur geïnd via een bankmachtiging. Het instrument wordt door ons in bruikleen gegeven.

Over het lidmaatschap