Als je lid wilt worden van Slagwerkgroep Taxandria, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@showbandtaxandria.nl. Onze repetities worden gehouden in Cultuurcentrum Tiliander op de donderdagavond van 18.00 uur tot 20.30 uur. Je bent altijd welkom om eens een keer te komen kijken zonder enige verplichting. Je mag dan zelfs ook al een keertje meedoen als je dat wilt. Bij ons kun je al een aantal weken mee repeteren, voordat er een definitieve inschrijving plaatsvindt. Zo kun je goed “proeven” of je het leuk vindt.

De contributie is uitzonderlijk laag. De maandelijkse contributie voor een lid tot 16 jaar bedraagt slechts € 4,00. Voor een lid met een leeftijd van 16 jaar tot 18 jaar bedraagt de maandelijkse contributie  € 6,00. De contributie wordt bij voorkeur geïnd via een bankmachtiging. Het instrument en het uniform worden door ons in bruikleen gegeven.

Over het lidmaatschap